สินเชื่อเงินกู้ ในระบบ สำหรับคนค้าขาย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ให้บริการ ดอกเบี้ยถูกสุดๆอย่าพลาดๆๆๆ

สินเชื่อเงินกู้ ในระบบ สำหรับคนค้าขาย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ให้บริการ ดอกเบี้ยถูกสุดๆอย่าพลาดๆๆๆ

•กู้ง่าย กู้ได้ตั้งแต่ 10,0000 – 100,000 บาท
•เป็นบุคคลธรรมดา มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
•เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย หรือผู้ให้บริการ
•มีสถานที่ประกอบการที่แน่นอน ชัดเจน และมีเอกสารหลักฐานรับรองว่าประกอบธุรกิจจริงจากธนาคารออมสิน

ขั้นตอนการขอกู้
•ลูกค้าติดต่อสาขา
•สาขาพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และติดต่อ บสย. อนุมัติค้ำประกัน
•บสย. อนุมัติค้ำประกัน
•สาขาแจ้งลูกค้าทำสัญญา

ระยะการผ่อนชำระ
•ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี (ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก